Công ty Cổ phần Amaxtec Việt Nam
0983381117
098 3381 117

Liên hệ

Công ty Cổ phần Amaxtec Việt Nam
Địa chỉ: cụm Công nghiệp Ô tô Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh,
TP Hà Nội, Việt Nam.
SĐT: 0983381117
Email: amaxtec.vn@gmail.com